MAI QUANG
 
 
Chẳng Đội, Không Dầm
- Bài họa.
- Riêng tặng Như Thị

 
Chăm: biếng, nguyện: lười, ngáy mút mùa,
Kệ vòng nhị biệt, kẻ hơn thua
Ý còn ràng buộc còn  viên mã
Tâm mãi gieo neo mãi  bị  lừa*
Thực tại buông đầy dòng pháp trọn
Viễn mơ cầm mãi núi xanh chưa?
Thưa người tri thiện đâu là chỗ
Chẳng đội, không dầm nắng với mưa?

Ghi chú:
*bị lừa “thực đối” xen “giả đối” với viên mã. (Bị còn là tên khác của cọpBị, Lừa vừa động từ vừa danh từ).Thực giả đan xen.
 
Bài  Nguyên tác:

Đời Còn Mưa Nắng
 
Tay chăm, nguyện đón những xanh mùa,
Thấu lẽ bất toàn, lẽ tự thua
Quán biết khi lòng thâm ý bẫy
Mà hay lúc trí dã tâm lừa
Cùng sông nước chảy dòng như đã
Với biển khơi hòa sóng vẫn chưa
Thực địa chân đi còn ảo tưởng
Nên đời dãi nắng lại dầm mưa…
Lý Đức Quỳnh
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang