MAI QUANG

Chờ Ai, Ninh Hòa?
 
Mây trắng âm thầm vẫn cứ trôi,
Kìa vầng trăng cũ xẻ ra đôi
Nửa theo lửa Hạ từ khi đã
Nửa đọng màu Thu mấy độ rồi!
E nước hai lần đâu dễ tắm
Sợ dòng lắm trạo khó khi bơi
“Chờ cho rau muống lên bờ trổ”
Há chỉ trên đầu lưỡi chót môi?
 

  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang