MAI QUANG


Có Một Thức Hoa
 
Tình thương có phải đóa hoa đời?
Luận thử đôi dòng quý bạn ơi!
Tiền của xuôi tay e vật dỏm
Công danh nhắm mắt khéo trò chơi!
Do lòng Pháp mạt, xương cao núi
Bởi lượng Bi tàn, máu váng khơi!
Gẫm bậc nhân gian tôn Thánh, Đức
Lòng Từ vô hạn há đầu môi?

Mộng Xuân Mơ Hạ

MỘNG Xuân mơ Hạ tại ai nào?
ĐÊM lẫn ngày, chiêm lẫn lộn bao
KẾT nợ ba sinh, hương lửa dậy
ĐẪM duyên trần cấu, biển tình chao
ĐỂ vòng cương tỏa tan thành nguyệt
CÒN cuộc yên hà ngập đẫm sao
CÓ phải Ta-Bà lâm trọng ái
EM xưa mắt ngọt với môi ngào!
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang