MAI QUANG
 
Đợi Chờ

Vàng mai bum búp báo tàn đông,
Tuyết phủ sương vây rụi giống hồng
Phải lúc sóng cuồng xua tít biển
Gặp hồi gió hỗn dạt mù sông
Trà dư, rượu ế, thừa vôi bạc
Muối hiếm, gừng khan, thiếu ớt nồng
Xa lắc, gần kề ai đoán đươc
Ngựa về hí lạc bỏ công trông.
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang