MAI QUANG


Khúc Phượng* 
 

Cầu Hoàng, khúc Phượng xưa - nay đã,
Ướp nắng thơm vàng những giọt hanh
Tài tử triêu triêu cung nhạc vỡ
Giai nhân khứ khứ gác xuân lành**
Rung rinh trăng loáng phô màu ngọc
Ngùn ngụt tình dâng đẫm mộng xanh
Tư- Mã chàng ơi, dừng vó lại!
Xô đàn, lệch áo, cuốn chăn manh.


 *Tên một giống chim
**Giai nhân khứ khứ hành hành sắc
    Tài tử triêu triêu mộ mộ tình. (Cao Bá Quát)


 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang