MAI QUANG

 
Khúc Tình Già
*gởi mệ thằng Cu Thương

 
Một khúc tình già mệ nó ơi,
Ông Tơ bà Nguyệt khéo xe lơi?
Hai năm cách mặt đâu là giỡn
Một phút xa lòng chớ phải chơi!
Rèm cửa xuyên trông lằn liếp gió
Trăng đêm neo ở mé chân trời!
Đàn xưa đã lạc cung thương nhớ
Hay lửa tim yêu lụi chẳng cời?
KLT.
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang