MAI QUANG


Lắng Tiếng Chiều Đi
 
*Hỏi tên rằng biển xanh dâu,
Hỏi quê rằng mộng ban đầu đã xa. 
(Bùi Giáng)

 
Nắng vương vấn lại chút  tơ buồn,
Hờ hững chuông chùa mấy giọt buông
Cánh xoải chim di mù mịt cội
Chân rong khách lữ tít xa nguồn
Nhẩm đo  trái đất bao từng phẳng
Thử tính dòng đời mấy khúc suông
Có phải chiều đi vào lặng lẽ
Như chừng đã có giọt thầm tuôn!
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang