MAI QUANG


Mình Biết Mình Chưa?
 
Trộm nghe: đi, đến chuyện bình thường,
Bèn hướng đò về bến thiện lương
Gối cỏ gác hờ dăm thức mộng
Đàn trời vuốt nhẹ mấy tơ hương
Nghe đêm ấp ủ chao tàng lá
Thấy đất mơ màng vói hạt sương
Mình biết mình chưa, chàng khách lữ
Lên lên, xuống xuống những cung đường?
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang