MAI QUANG
 
 
Mộng Viếng Triều Sơn Phương
(Kính tặng Sư MĐ..TTA)
 
Vạc vỡ lời trăng loang loáng sương,
Gọi người du lãm cảnh Triều Phương
Non xanh sóng dợn muôn trùng lớp
 Mạch ngọc lan xòe vạn sắc hương
Dòm lão sơn tăng trừng bích nhãn
Say hồn thúy trúc tỏa từ lương
Tỉnh ra mới biết mình đang mộng:
Mông, tỉnh đan xen giữa cuộc thường. 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang