MAI QUANG
\

 Mộng Xuân Mơ Hạ

MỘNG Xuân mơ Hạ tại ai nào?
ĐÊM lẫn ngày, chiêm lẫn lộn bao
KẾT nợ ba sinh, hương lửa dậy
ĐẪM duyên trần cấu, biển tình chao
ĐỂ vòng cương tỏa tan thành nguyệt
CÒN cuộc yên hà ngập đẫm sao
CÓ phải Ta-Bà lâm trọng ái
EM xưa mắt ngọt với môi ngào!

  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang