MAI QUANG


Một Góc Vườn Nhà 
 
Bên đời, bên đạo, một bên tiên,
“Khứ khứ giai nhân”(1), chẳng lụy phiền
Này đóa cát lan hương tụ nguyệt
Kia chồi huyền mặc gió đưa duyên…
Ả chim gọi bạn buông lời ngọt
Chú bướm tìm hoa phất  cánh hiền
Ừ nhỉ đất trời tuôn  mạch sống
Kìa xem lạch pháp dậy thiền viên!


(1) Giai nhân khứ khứ hành hành sắc,
Tài tử triêu triêu mộ mộ tình (Cao Bá Quát).


Mời

 Mời bạn đa tình vốn thẩn thơ,
 Mời người đồng điệu đã trông chờ
 Mời tay viễn khách thêu trang mộng
 Mời bước thương hồ dệt cõi mơ
 Mời bút lực trùng trùng mặc khí
 Mời tâm không lồng lộng thiền cơ
 Mời trăng cổ độ gieo tràn bến
Mời sóng triều âm vỗ ngập bờ. 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang