MAI QUANG
 
Người Ở Nơi Nào?
*Khóc vợ quá cố Ngô Thị Tâm Hảo

Người ở nơi nào, ta ở đây?
Thu chiều quạnh ngút khói trời Tây
Nhớ cùng Phú Quốc tìm phương sống
Thương với Sài Gòn cắt mối dây
Mẹ trẻ bến cò, sông lặn lội
Vợ tù ải nhạn, núi trùng vây
Ba sinh nửa cuộc duyên tơ đứt
Người ở nơi nào, ta ở đây!
 
 
Tình Thu
*Thân tặng thi hữu Hoài Thu

 
Đếm ngón thầm nay đã mấy Thu,
Vườn xưa ngấn ứa giọt sa mù
Nhớ khi nong nả tình lưu khách
Tủi chốc âm thầm đá vọng phu
Đêm mắc đầu non vàng lữ thứ
Ngày phơ mái gió bạc phong du
Tưởng đâu tin nhạn ngàn xa tới:
Một chú chim đơn cánh vụt vù!

 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang