MAI QUANG

Nhớ Lài Dây
(Gởi K. H .)
 
Lài dây bà Mễ (1) cho mình đào
trồng lại. Tạm về ghé mé ao
Thân lượn vươn mây xòe lá thắm
Chùm trong lấy tuyết trổ bông sao
Sáng ra đi thấy còn đâm đọt
Chiều lại về coi đã mất tiêu
Chẳng trách ai kia  ham lấy trộm
Chỉ thương mình chóng mãn duyên nhau!
MQ
10/Jan. 2018
(Trích: GHI LẠI HẰNG NGÀY)
(1): Mexican
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang