MAI QUANG

Pháp Vũ Đường

Mạch mệnh  Sơn Phương * vô đẳng luân,
Pháp đường an trụ giữa phù vân
Cửa không gió thấm mưa buông ngã
Cảnh sắc mây đừa nắng rụng sân
Chỉ cái “đang là” khai trí tuệ
Nhập dòng “vô trụ” nở thiền tâm
Hoát nhiên trăng vỡ òa vô sắc
Triều hải tinh tuyền lộng sóng âm.


* Triều Sơn Phương

Một Góc Vườn Nhà

Bên đời, bên đạo, một bên tiên,
“Khứ khứ giai nhân”(1), chẳng lụy phiền
Này đóa cát lan hương tụ nguyệt
Kia chồi huyền mặc gió đưa duyên…
Ả chim gọi bạn buông lời ngọt
Chú bướm tìm hoa phất  cánh hiền
Ừ nhỉ đất trời tuôn  mạch sống
Kìa xem lạch pháp dậy thiền viên!

(1) Giai nhân khứ khứ hành hành sắc,
Tài tử triêu triêu mộ mộ tình (Cao Bá Quát).
 
 
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang