MAI QUANG


 
Than Thân Già Bệnh
 
Mới chỉ hai năm trước chẳng già.
“Hoát nhiên đại ngộ” thấy mình “tra”
Văn thơ đứt chớn không nghe ngóng
Trang chủ thương tâm cứ giục nà
Lỗi nhịp tang tình tim muốn nghỉ
Lên xe xục xịch thở nào ra
“Tử qui, Sinh ký” câu đời nhắc
Than vãn thay người, chớ sợ ha?!
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang