MAI QUANG


Thông Điệp Từ Giọt Sương

Mang từ Đại thủy nỗi thâm tình,
Gởi đến trần gian lý hảo  minh
Chịu đục khiến người trong phẩm giá
Thâu dơ để vật ngát hương bình
Gói tròn thế giới ba ngàn sáng
 Cô đọng trân châu một giọt  xinh
Cống hiến cam lồ  cho vạn loại
Như  nhiên tự tại bản thân mình.


Vườn Thu Chiều MuộnVườn Thu nở muộn đóa hoàng lan,
Nắng đã chênh vênh mấy giọt tàn
Lạc bạn chim về dăm tiếng gọi
Đùn mây ráng nhuộm mấy lằn đan
Núi những trơ vơ hồi tổn phế
Sông đà cạn kiệt buổi thương can
Đành lẽ đất trời xoay chuyển mãi
Mà sao thương vậy sắc mai vàng!
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang