MAI QUANG
 

 
Vịnh Gành Đá Dĩa
(Qua ảnh Ca Dao)

Xem ảnh nên thơ, chửa đến nơi,
Kìa Gành Đá Dĩa sóng không ngơi
Vỗ bày lớp lớp hàng thiên kết
Rửa sạch dây dây cột phiến rời
Chồng thấp, chồng cao trùng khít kẻ
Chiếc vuông, chiếc cạnh xếp y nơi
Bát tiên đãi khách vùng Đông Hải
Nên phái Long Thần sửa cuộc chơi?


Gành Đá Dĩa: Là một danh thắng thiên nhiên kỳ thú về cảnh quan và độc đáo  nằm tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An tỉnh Phú Yên.
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang