MAI QUANG
 

Vườn Thu Chiều Muộn

Vườn Thu nở muộn đóa hoàng lan,
Nắng đã chênh vênh mấy giọt tàn
Lạc bạn chim về dăm tiếng gọi
Đùn mây ráng nhuộm mấy lằn đan
Núi những trơ vơ hồi tổn phế
Sông đà cạn kiệt buổi thương can
Đành lẽ đất trời xoay chuyển mãi
Mà sao thương vậy sắc mai vàng!

Tình Không
 
Chẳng buồm, chẳng gió, chẳng dong lên,
Chẳng vướng, chẳng rời, chẳng nhớ quên
Triều hải âm âm lồng lộng vỗ
Trăng ngàn tịch tịch mỹ miều êm
Ai trong cuộc lữ tao nhân mộng
Ta giữa trần ai mặc khách thiền
Dáng đá vô ưu vô ngấn lệ
Đồng tình đồng điệu với thiên nhiên.

 

  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang