MAI QUANG


Xuân Độc Hành

Nào tham đắm giữa triền tam độc
Chẳng thiết chìm trong ngõ lục trần

 

NÀO có bao giờ tắt lửa xuân
THAM chi cho lạnh buổi đông tàn
ĐẮM ngoài cương tỏa chăm hào khí
GIỮA mộng hải hồ dưỡng sắc thân
TRIỀN viện công hầu đừng thắc thỏm
TAM phòng khanh tướng chớ lần khân
ĐỘC hành cô quạnh mà vô úy
CHẲNG THIẾT CHÌM TRONG NGÕ LỤC TRẦN


Xuân Bình An

Muôn chồi rạo rực đón mùa sang
Én dệt quăng thoi đến rộn ràng
Nắng sớm lả lơi vờn sắc biếc
Sương khuya bẽn lẽn nháy mai vàng
Thanh tao vạn thọ tươi đằm thắm
Nhuần nhị mẫu đơn nhã dịu dàng
Chinh cổ cựu đình cầu quốc thái
Chuông Chùa gióng giả nguyện bình an.


  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang