MAI QUANG


Xuân Gối Mộng

 
Tùng thẫm xanh ca đùa bích trúc,
 Vàng  mai đây dễ nụ đâu ha!
Từ cơn Lửa Hạ phiền thôn bản
Làm giấc Nguyên Xuân tránh ngõ nhà
Tưởng  vị chân quê  hòa vị gió
Thèm hương cố quận quyện hương  trà
Mộng con đành gối vào thơ vậy
Biết đến khi nào Xuân ghé qua?
  Trở lại chuyên mục của : Mai Quang