MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
 

Cảo Thơm, Cổ Lục

Thắm tươi vẻ đẹp, đóa Đông phương
Báo hiếu song thân, hội Phật đường
Tục ngữ, bóng cha, xanh vạn khoảnh
Ca dao, lòng mẹ, biếc ngàn chương
Cảo thơm vi diệu, thêu vàng nguyệt
Cổ lục nhiệm mầu, dệt gấm hương
Tấc cỏ ba xuân, khôn trả vẹn
Nhân thiên các cõi, nguyện tròn gương.

 

Tâm Trời Đất

Tạc một hòn non, đá dựng vời
Xanh um đại thụ, bạn ngàn khơi
Ân cha, lặng lẽ, trời không nói
Tình mẹ, mênh mông, đất chẳng lời
Hiến tặng hồng vàng, tâm tú mậu
Quý trao hồng trắng, tuệ tinh khôi
Mưa ngâu man mác, Vu Lan hội
Đạo hiếu nhân gian mãi rạng ngời.

 

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh