MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

 
 
HUYỀN KHÔNG Thất Cảnh

 
1. Pháp Vũ Đường

(Đề nhà giảng, học kinh pháp)

Duyên thiền ghé lại cõi trầm luân,
Hiện pháp như lôi, như vũ vân
Nở đóa hữu tình trên sỏi đá
Trồng cây vô niệm giữa tham sân
Phiêu phiêu mây nhẹ nâng tình thức
Hốt hốt mưa lành tưới đạo tâm
Thi bút tiêu tao phương ngoại vật
Lời sương, tứ đọng hải triều âm!
 

 
2. Thanh Tâm Viên

(Đề hồ cảnh, vườn cỏ đá)

Lối nhỏ qua cầu, bóng thảo lư,
Vườn thơ, vườn cỏ - dáng khiêm từ!
Mấy mùa tĩnh mặc màu thanh thủy
Bao độ u nhàn nghĩa cổ thư
Trăng ghé hồ trăng, không lại có!
Gió xao cành gió, thiệt rồi hư
Hốt nhiên, tâm ý đàm hương quyện
Sao tỏ trời chiều - một chữ như!
 

 
3. Phương Thảo Địa

(Đề vườn phong lan, địa lan)

Có phải bên đời một chút tiên?
Mà sao nhẹ lễnh giấc ưu phiền
Hoa rơi cảnh Bụt, trăng soi lối
Thơ thoảng vườn thiền, đạo gởi duyên
Ngõ trúc, sương len hồn trí giả
Cửa không, mây níu áo nhân hiền
Bốn mùa u nhã tình phương thảo
Chim hót đất lành, nghĩa cố viên!
 

 
4. Yên Hà Các

“Nghêu ngao vui thú yên hà,
Mai là bạn cũ, hạc là người quen”
                             (Nguyễn Du)

Ráng khói ngàn xưa nét huyễn hư!
Yên hà, mai hạc, Tố Như ư?
Trăng khuya, đọc sách, đèn tri kỷ
Bạn cũ, ẩm trà, vị tĩnh cư
Qua lại gác văn, mây mặc khách
Tới lui thềm đạo, bóng thiền sư
Giấy trời, sương mực, thơ vô tận
Bút trúc pha tình, vạn quyển thư!
 

 
5. Hứa Nhất Thiên

“Vấn quân kim hà xứ
Mang mang thiên địa biên
Thùy tri thời tái kiến
Chỉ tín Hứa Nhất Thiên!”
                         (Viên Minh)


Chỉ tín tao phùng“Hứa Nhất Thiên”!
Cổng tre, lối cỏ, tứ điền viên
Chân trời góc bể, chung tàn thụ
Trăm núi nghìn sông, một cảnh thiền
Cổ độ, doanh hư bày đủ vẻ
Phong trần, hưng phế góp thêm duyên
Đệ huynh phiêu lãng phương hà ngoại
Dáng đá, hình cây nhớ bạn hiền!
 

 
6. Thi Hiên

(Đề hiên thơ thư pháp)

Bốn mùa thơ nở chái hiên sương,
Mây khói xôn xao, chữ cúng dường
Như phụng múa trăng dâng tứ điệu
Như rồng cỡi sóng lướt từ chương
Thênh thang hạc trắng, trời vô ngã
Bát ngát hoa vàng, đất phạm vương
Thiên cổ lưu hương, tâm tại Phật
Mưa lành, nước ngọt, hiển cành dương!
 

 
7. Vọng Giác Sào

(Đề mái tổ trên cây, canh gác đêm)

Vọng giác hay là chân giác sào?
Là hư, là thực hỡi chiêm bao?
Gìn tâm nên quá nhiều thao thức?
Giữ cảnh chi mà lắm khổ lao?
Bóng mát, tha hồ chim tíu tít
Tàn im, hí hửng trẻ xôn xao
Năm canh bất trắc, đời xa đạo
Chỉ uổng tình trăng chảy dạt dào!

Links Xướng Họa:
1. Pháp Vũ Đường: 
 (ở đây)
2. Phương Thảo Địa: (ở đây) 
  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh