MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH


Mộng Sơn Phương
(Thuân-Nghịch độc)

1- (xuôi)
 
              Mây trời nhẹ thoáng cảnh sơn phương
     Tiết khí cao ngời trăng tỏa hương
    Cây cỏ nhuận văn hồn mượn bút
     Suối khe xao chữ đuốc soi đường
Bay vờn khói tía tùng khêu tứ
           Động khẽ non xanh trúc viết chương
        Gầy mộng giấc Trang mơ hóa kiếp 
       Đầy hiên gió lạnh buốt đêm sương
 
2- (ngược)
 
       Sương đêm buốt lạnh gió hiên đầy
        Kiếp hóa mơ Trang giấc mộng gầy
          Chương viết trúc xanh non khẽ động
Tứ khêu tùng tía khói vờn bay
     Đường soi đuốc chữ xao khe suối
    Bút mượn hồn văn nhuận cỏ cây
     Hương tỏa trăng ngời cao khí tiết
             Phương sơn cảnh thoáng nhẹ trời mây.
 
 (còn nhiều nữa trong những bài câu 6,5,4,3 chữ…)
 
  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh