MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH

 
 
Vịnh Gốc Đào
(Đề thi Xuân)

 
Bừng bừng sức sống, khí vươn cao
Giữa cõi non xanh, nức cội đào
Hoa khoác áo hồng, thêu bướm lụa
Lộc đơm mắt biếc, ửng trời sao
Bài thơ Thôi Hộ sương mờ đọng
Câu chuyện Lưu Thần gió nhẹ xao
Am cỏ đón Xuân vui chút mộng
Hương tàn, sắc nhạt hóa chiêm bao!
 
Am Tranh Góc Núi
(Tặng thầy Chơn Phương)

 
Mái tranh, góc núi mấy lần Xuân?
Nhàn tịnh, vô vi thật tuyệt trần
Chẳng hỏi, vẫn quên bao tuế nguyệt
Chưa đi, đã hiểu mấy phong vân
Cõi riêng, hoa điểm tranh thiền cảnh
Cốc tĩnh, thơ hòa áng khánh vân
Thanh thản vui Xuân, vô ngại sự
Am không, tựa án, gió hương trầm!
 
Phụng Hòa Xuân
(Tặng một Cành Tuyết phương trời xa)

 
Cành tuyết phương trời sắc trắng pha
Thi hương mấy độ ngát phương nhà
Biển xưa, sen nở, trăng tìm bút
Am cũ, xuân về, đá vẽ hoa
Ý hạt sương trong, chồi quế ngọc
Mắt màu nắng mới, nụ mai già
Én trao cánh thiếp, tung vô tận
Thanh nhã niềm vui, tứ phụng hòa!
(Cuối Đông Quý Dậu)

  Trở lại chuyên mục của : M.Đ Triều Tâm Ảnh