NAM KHA

 Bâng Quơ

Một giọt chuông ngân rớt xuống chiều
Tan theo ngọn gió nhẹ hiu hiu
Hơi men tiềm thức lưu màu sắc
Giấc tịnh vô vi loạn ánh thiều
Man mác Xuân về miền lãng đãng
Mênh mông hồn rối bụi cô liêu
Lá rơi từng chiếc gieo niềm nhớ
Một thuở trầm luân bóng dáng kiều...
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha