NAM KHA


Bến Xưa

Bóng dáng em xưa bé nhỏ ngồi
Đếm thầm ngày lướt tiễn đời trôi
Tóc bay miền gió hồn lơ đãng
Tình lắng thời gian bến lỡ bồi
Ngỡ cõi Thiên thai mờ mắt ướt
Nhớ chàng Từ Thức ngóng sao rơi
Phút giây lạc mộng chừng bao kiếp
Quán tưởng miên man đất với trời
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha