NAM KHA


Biển Đêm

Muôn sợi tóc bay biêng biếc mơ
Xa xăm ngọn sóng bạc đau bờ
Phù du chiếc bóng pha màu tối
Miên viễn trùng dương dệt lưới tơ
Trước biển dậy rung ngày tháng cũ
Sau lưng giấu kín mối duyên thơ
Dã tràng ve vuốt bàn chân mỏi
Khơi lửa đôi mươi..mắt thẩn thờ
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha