NAM KHA

 
Bình Yên Đắng Mặn....
 
Bình yên mặn đắng chát chua cay
Rối vướng sân si thở đoạ đày!!
Tình ái lửng lơ thơ khát vọng
Mộng huyền ngơ ngẩn bóng mê say
Vinh hư mắt ánh ngời vơ vẩn!!
Huyễn ảo nguồn tim rỉ quắt quay
Sinh tử nhẹ hồn chân lấm đất
Minh u cánh rỗng thả tung bay!
 
Ngược:
 
Bay tung thả rỗng cánh u minh
Đất lấm chân.. hồn nhẹ tử sinh
Quay quắt rỉ tim nguồn ảo huyễn
Vẩn vơ ngời ánh mắt hư vinh!!!!
Say mê bóng ngẩn ngơ huyền mộng
Vọng khát thơ lơ lửng ái tình
Đày đoạ thở si sân vướng rối
Cay chua chát đắng mặn yên bình.

Mơ Trăng

 
Hao hanh má đỏ ửng ơ hờ...!
Vuốt móng sơn men lửa ngọn trơ
Ngào ngạt cõi nương tình ước hẹn
Sục sôi tim vỗ sóng mong chờ!
Chao màu sắc ảo hồn mê mải!!
Đảo gót chân trơn đất ngẩn ngơ
Dào dạt bụi mưa tung bổng lướt
Sao hờn dỗi tuyệt diễm trăng mơ!!
 
Ngược:
 
Mơ trăng diễm tuyệt dỗi hờn sao
Lướt bổng tung mưa bụi dạt dào
Ngơ ngẩn đất trơn chân gót đảo
Mải mê hồn ảo sắc màu chao!!
Chờ mong sóng vổ tim sôi sục
Hẹn ước tình nương cõi ngạt ngào
Trơ ngọn lửa men sơn móng vuốt
Hờ ơ!! ửng dỏ má hanh hao!!!

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha