NAM KHA


Bóng Quạnh Hoang Liêu

Đi về trĩu nặng gánh nghiêng xiêu
Khách lữ sầu xưa mơ mộng nhiều
Kỳ hạn tuổi chân mòn mệt lã
Nhược căn tình trọn kiếp thương yêu
Ly nâng dạ xót nồng cay mắt
Cốc cạn hồn đau úa sẫm chiều
Chì hoá bấc quay vờn nhẹ bổng
Khi đôi lẻ bóng quạnh hoang liêu

 đọc ngược:

Liêu hoang quạnh bóng lẻ đôi khi
Bổng nhẹ vờn quay bấc hoá chì
Chiều sẫm úa đau hồn .. cạn cốc
Mắt cay nồng xót dạ nâng ly
Yêu thương trọn kiếp tình.. căn nhược
Lã mệt mòn chân tuổi hạn kỳ
Nhiều mộng mơ xưa sầu lữ khách
Xiêu nghiêng trĩu nặng gánh về đi!!!

Biền Biệt

Nhâm nhi cốc rượu đỏ bừng môi
Bước lửng.. đèn khuya xô ngã rồi
Nửa giấc mơ hoa.. đời trĩu nặng
Một mình đi biển bóng mồ côi
Tình đau giọt ứa tim mê mỏi
Mộng lạc hồn nghiêng xác rả rời
Đã thấm men cay sầu buốt nhớ
Người xa biền biệt chẳng tròn đôi..

 

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha