NAM KHA


Bóng Trong Mưa

Lãng quên trần thế chuyện tranh đua
Như hạt bụi mù quay quắt mùa
Lạc mộng bâng khuâng miền cỏ úa
Níu chân bứt rứt mắt rèm thưa
Tròn vai du tử hồn mê mỏi
Ngút cánh hồng nhan sóng vỗ lùa
Tết đến xuân đi nào có biết
Hồn nhiên nhẹ nhõm bóng trong mưa.

Một Chút Nắng Xuân

Phù trần bốn hướng ngọt ngào mây
Cánh bướm phương nam lướt tháng ngày
Trời đất dậy hương hồn đất thở
Khói sương đan lưới gió sương vây
Khi mùa xuân đến lung linh ấm
Lúc ánh thiều loang lấp loáng đầy
Le lói thinh không tia nắng bụi
Giao thoa buông buốt chút tình đây.

Ngôi Tam Bảo

Một ngôi tam bảo giữa rừng cây
Ngự đỉnh thiên nhiên điểm tháng ngày
Biển lướt triền xanh thăm thẳm gọi
Gió lâng sóng gợn ngút ngàn mây
Mơ màng lữ khách miền tâm đạo
Đủng đỉnh cà sa chiếc bóng thầy
Chiều xuống giọt chuông ngân vọng lại
Hồn như hạt bụi ngỡ ngàng bay.
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha