NAM KHA


Bóng Xưa

Một cánh bèo trôi đã úa tàn
Trên dòng cuồn cuộn sắc mây tan
Vẩn vơ nhánh cỏ rêu vi vút
Biêng biếc màu sương khói ngút ngàn
Áo trắng trở về bờ suối cũ
Em xưa ngóng mỏi bến đò hoang
Xuồng câu đơn chiếc ai quăng lưới?
Tưởng tượng thinh không khắc nét chàng!!

Vai Tựa Vai

Hiển hiện trầm tư ánh mắt ai!!
Khi em đối diện bóng đêm dài
Bước chân năm cũ vờn không mỏi
Giọt lệ người xưa thấm chẳng phai
Không lẽ Ngưu lang chờ Chức nữ?
Hay là Lương Bá nhớ Anh Đài?
Song song hai cõi mơ về một?
Nếu gặp kiếp sau má tựa vai!!


 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha