NAM KHACạn Ly

        Bay bổng thản nhiên bỡn cợt đời
   Cạn ly say ngất cuộc chơi vơi
    Thả chìm đáy cốc tình lơ đãng
         Ngóng đợi đầu non mắt tuyệt vời
      Vẫn biết trải lòng treo ngọn gió
  Và mơ cất cánh níu chân trời
    Đã không đã có sầu quay quắt
           Hạt bụi mù hoang sảng khoái cười
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha