NAM KHA


Chiếc Bóng
(Thuận nghịch độc)


Êm, nồng, ấm, lạnh bóng vô ra
Ngọt đắng men quên nhớ thật thà
Mềm dáng, nhạt nhoà môi, đỏ mắt
Rối tim cuồn cuộn sóng đào ba
Thêm sầu dặm lữ thân rời rả
Nuối tiếc hồn khua kiếm tịch tà
Thềm phủ lưới giăng vàng lá úa
Đêm sâu mãi ngóng mịt mù xa

(Đọc nghịch)

Xa mù mịt ngóng mãi sâu đêm
Úa lá vàng giăng lưới phủ thềm
Tà tịch kiếm khua hồn tiếc nuối 
RẢ rời thân lữ dặm sầu thêm
Ba đào sóng cuộn cuồn tim rối
Mắt đỏ môi nhoà nhạt dáng mềm
Thà thật nhớ quên men đắng ngọt
Ra vô bóng lạnh, ấm, nồng, êm

Nguồn Tương..

Xa người dặm lữ..bóng yêu thương
Trắng áo hồn nghiêng bước lạ đường
Phà khói sợi xanh đời mộng huyễn
Cạn ly men đắng giọt tình vương
Hoa bieeng biếc nắng cành ru nhẹ
Mắt dỗi hờn môi má nhuộm hường
Thà thật đớn đau...quên cuộc lỡ
Qua mây lướt gió dậy nguồn tương..

(Đọc nghịch)

Tương...nguồn dậy gió lướt mây qua
Lỡ cuộc quên đau đớn thật thà
Hường nhuộm má môi hờn dỗi mắt
Nhẹ ru cành nắng biếc biêng hoa
Vương tình giọt đắng men ly cạn
Huyễn mộng đời xanh sợi khói phà
Đường lạ bước nghiêng hồn áo trắng
Thương yêu bóng lữ dặm..người xa
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha