NAM KHA                        

Chiều Nhạt Nắng 

(Bài họa cùng: Ngày Thắm - Ca Dao)

Nắng trải tơ vàng suối tóc tuôn
Lã lơi phe phẩy cánh rêu buồn
Ẩn mình vách lá ươm sương khói
Khắc dấu chân xưa khởi cội nguồn
Đáy cốc lung linh hồn bối rối
Triền mây thăm thẳm bóng lơi buông
Dáng em đúng đỉnh mềm..ngơ ngác
Mắt rót men nồng pha rượu suông

 

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha