NAM KHA

Chiều Thu

Thuận:


Vàng thu ngóng mỏi mắt ngây ngơ
Mộng tưởng mù sa lạ bến bờ
Vang vọng gió ru lời diễm tuyệt
Ngất ngây tình ẩn nét hoang mơ
Ngàn sao điểm sắc buồn tê tái
Lẻ bóng nghiêng hồn nhớ vẩn vơ
Tàn úa lá rơi chiều tĩnh lặng
Man miên dáng ảo thực huyền mơ
     
Nghịch:

Mơ huyền thực ảo dáng miên man
Lặng tĩnh chiều rơi lá úa tàn
Vơ vẩn nhớ hồn nghiêng bóng lẻ
Tái tê buồn sắc điểm sao ngàn
Mơ hoang nét ẩn tình ngây ngất
Tuyệt diễm lời ru gió vọng vang
Bờ bến lạ sa mù tưởng mộng..
Ngơ ngây mắt mỏi ngóng thu vàng
     
Sầu Trơ Vơ

Thuận:

Chiều loang đỏ núi đỉnh trơ sầu
Rối bước chân..thay đổi biển dâu
Xiêu bóng lạc hồn mơ đẫm ướt
Ám mây cuồng gió mộng tan nhàu
Kiều lam bủa khói buồn mê mỏi
Tóc bạc pha sương thấm buốt đau
Yêu lỡ bóng hình xa cách bởi..
Liều cao dược ngấm nghiệp duyên cầu

Nghịch:

Cầu duyên nghiệp ngấm dược cao liều
Bởi cách xa hình bóng lỡ yêu
Đau buốt thấm sương pha bạc tóc
Mỏi mê buồn khói bủa lam kiều
Nhàu tan mộng gió cuông mây ám
Ướt đẫm mơ hồn lạc bóng xiêu
Dâu biển đổi thay chân bước rối
Sầu trơ đỉnh núi đỏ loang chiều
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha