NAM KHA

 
Cội Rễ Phiêu Bồng
 
Bồng bềnh rễ cội đá khôi tinh
Cháy bỏng tim tàn luỵ nhục vinh
Trông đợi mắt nheo rèm níu gió
Mỏi lơ tay khoác áo ru tình
Mông mênh nắng lửa mờ chao chát
Ảo tuyệt sương mưa ngọt mẫn minh
Hồng má ửng son môi móng đỏ
Ngông ngơ mắt rỗng trống hoa xinh.
 
Ngược:
 
Xinh hoa trống rỗng mắt ngơ ngông
Đỏ móng môi son ửng má hồng
Minh mẩn ngọt mưa sương tuyệt ảo
Chát chao mờ lửa nắng mênh mông
Tình ru áo khoác tay lơ mỏi
Gió níu rèm nheo mắt đợi trông
Vinh nhục luỵ tàn tim bỏng cháy
Tinh khôi đá cội rễ bềnh bồng.
 
Biết Đâu Tiền Kiếp
 
Không chừng tiền kiếp tự cung nga
Trôi nổi vạn năm chốn hải hà...
Hạt cát khởi sinh nàng diễm nữ
Máu đào xuôi ngược bụi hằng sa
Bút vung nheo mắt huyền mơ mị
Dáng mỏi xoè tay nõn ngọc ngà
Thả rỗng linh hồn treo ngọn khế
Thong dong nhẹ nhõm bước nhân nha

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha