NAM KHA


Còn Chăng
(họa Nghiêng Với Hiên Lòng - CaDao)


Ôm trăng cánh mỏi mòn ru giấc
Thực huyễn có không bóng đã đời
Lỡ cuộc nhân sinh buồn bã thế!
Tròn vai khách lữ nhẹ nhàng thôi!
Chín tầng hư ảo hồn say ngất
Một kiếp phù du sóng lụy vơi
Hiu hắt canh tàn ngồi đối bóng
Còn chăng ngọn lửa...đủ vui rồi.

 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha