NAM KHA


Đá, Rong Rêu

Đêm lắng... rong, rêu,đá ẩn thân
Bóng đơn nhoà nhạt tiên hay trần?
Thềm trăng lạnh úa hồn rơi ngọc
Mắt lá dim buồn cỏ rối sân
Êm dịu hững hờ mây lấp lửng
Đắng cay ngơ ngẩn giọt trong ngần
Mềm môi mỏi dáng mềm mi, mắt
Thêm quắt quay sầu lạt ái ân.

Nghịch:

Ân ái lạt sầu quay quắt thêm
Mắt, mi mềm dáng mỏi môi mềm
Ngần trong giọt ngẩn ngơ cay đắng
Lửng lấp mây, hờ hững dịu êm
Sân rối cỏ.. buồn dim lá mắt
Ngọc rơi buồn.. úa lạnh trăng thềm
Trần hay tiên? nhạt nhoà đơn bóng
Thân ẩn đá rêu rong lắng đêm.

Khách Lạ

Mặt trời đỏ thắm biển phương đông
Khi ánh bình minh trải nắng hồng
Có gã mơ màng hồn lững thững
Vì nàng nhẹ nhõm gót thong dong
Kề vai đầu bạc mong manh dáng
Sóng bước đời nghiêng ngun ngút lòng
Cùng đếm võ sò vùi bãi cát
Dã tràng ngơ ngác khách không mong!!
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha