NAM KHA

 
Đêm Cạn
 
Đêm cạn.. giăng buồn trăng nhớ ai!
Vẩn vơ hồng gót đỏ trang đài!
Mềm môi nốc đắng bia đầy cốc!
Mỏi mắt dim đau bờ khuyết vai
Thêm sóng dỗi hờn ..tim rả nát
Trĩu tình du lãng mộng nghiêng cài!
Thềm rêu cỏ ngọn vờn hoa nở!
Êm dịu xanh màu sắc nhạt phai!!

Nghịch:
 
Phai nhạt sắc màu xanh dịu êm
Nở hoa vờn ngọn cỏ rêu thềm
Cài nghiêng mộng lãng du .. tình trĩu
Nát rả tim hờn dỗi sóng... thêm
Vai khuyết bờ đau dim mắt mỏi
Cốc đầy bia đắng nốc môi mềm
Đài trang đỏ gót hồng vơ vẩn
Ai nhớ trăng buồn giăng .., cạn đêm!

Bến Quen
 
Bến quen xưa nhớ nỗi mềm lòng
Ngun ngút mây xa lạc cõi không
Lúc khói giăng mù ngơ ngẩn ứa..!
Khi em gửi đắng .. ngậm ngùi trông!
Dặm ngàn mỏi gót hồng khách lữ
Gió lạ khơi nguồn dậy sóng lòng
Chiếc lá bay xa lìa .. mộng cũ!
Trở về ký ức .. ngộ hồn sông!!

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha