NAM KHA

 
Dòng Trăng
 
Dòng trăng vỡ nát cuộn cuồn nhanh!
Biển dập dồn lan bủa quẩn quanh...
Rong bỏng gót mềm cơn mộng ảo
Phủ vây bèo giạt bến mơ lành..,
Sông hiu quạnh rối em chân mỏi
Dáng lạ kỳ nheo mắt sóng xanh!!
Lòng cách mặt xa đêm ngã bóng!
Mông mênh cỏ trải thảm thiên thanh
 
ngược:
 
Thanh thiên thảm trải cỏ mênh mông
Bóng ngã đêm xa mặt cách lòng
Xanh sóng mắt nheo kỳ lạ dáng
Mỏi chân em rối quạnh hiu sông
Lành mơ bến giạt bèo vây phủ
Ảo mộng cơn mềm gót bỏng rong
Quanh quẩn bủa lan dồn dập biển
Nhanh cuồn cuộn nát vỡ trăng dòng!

Dư Vị Đắng

 
Đừ đứ trĩu căn nghiệp số phần
Xả buông tình mộng mị si sân
Hư không đỏ ửng tim oà vỡ!!
Hiện hữu mơ nồng máu buốt lâng
Nhừ nhuyễn gót mềm ngơ ngẩn bước
Vẩn vơ chuông vọng mải mê ngân!
Tư trầm mỏi dáng duyên tương ngộ
Dư vị đắng loang đẫm xác thân!!!

Ngược:
 
Thân xác đẫm loang đắng vị dư!!
Ngộ tương duyên! dáng mỏi trầm tư
Ngân mê mải vọng chuông vơ vẩn
Bước ngẩn ngơ mềm gót nhuyễn nhừ
Lâng buốt máu nồng mơ hữu hiện
Vỡ oà tim ửng đỏ không hư!!
Sân si mị mộng tình buông xả
Phần số nghiệp căn trĩu đứ đừ

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha