NAM KHA


Dư Âm


Cứ đi và nhớ dáng eo thon,
Áo trắng vờn bay lướt cỏ non
Thả cánh quay cuồng chân lãng tử
Khều trăng dâng tặng mắt nai tròn
Khói mây vướng rối tình ma mị
Ngọn lửa lụy tàn mộng héo hon
Còn chút long lanh ngày tháng cũ
Gửi xa xăm vụn mảnh linh hồn
Thản Nhiên


Ngông ngạo với người thích ngạo ngông,
Lim dim mắt lá ửng môi hồng
Lông nheo nàng đá ta gần chết
Biển cả sóng gào ý chẳng thông
Trắng đỏ xanh vàng giăng lưới nhện
Chua cay ngọt đắng điếng tơ lòng
Kiếp sau nếu lỡ quen thi nữ
Thanh thản tịnh thiền ngộ có!  không!
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha