NAM KHA
 
 
Em
 
Em bóng lạnh nhoà mặt đối gương
Thở ngu ngơ thực mộng hằng thường
Rèm buông ảo mộng tình dim mắt
Gió quyện thơm bông sứ ngát hương
Mềm gót nhỏ thân gầy dáng mỏng
Rát chân trơn má đỏ môi hường
Đêm trăng rụng vỡ oà xanh sóng
Rêm buốt lạc tim bước lạ đường.
 
Ngược:
 
Đường lạ bước tim lạc buốt rêm
Sóng xanh oà vỡ rụng trăng đêm
Hường môi má đỏ trơn chân rát
Mỏng dáng gầy thân nhỏ gót mềm
Hương ngát sứ hoa thơm quyện gió
Mắt dim tình mộng ảo buông rèm
Thường hằng mộng thực ngơ ngu thở
Gương đối mặt nhoà lạnh bóng em.
 
Chuyện Mất Còn....
 
Còn mất chuyện xưa mắt ngóng trông
Dặm dài xa lữ khách chờ mong
Mòn chân bước ngẩn ngơ tình nhớ
Ngã bóng đèn hiu hắt ngọn chong
Hon héo mộng tàn canh ngủ gục
Bổng bay mơ nhỏ gót mềm rong
Son môi đỏ ửng tim sôi sục
Tròn khuyết lướt trôi nổi ngược dòng.
 
Ngược:
 
Dòng ngược nổi trôi lướt khuyết tròn
Sục sôi tim ửng đỏ môi son
Rong mềm gót nhỏ mơ bay bổng
Gục ngủ canh tàn mộng héo hon
Chong ngọn hắt hiu đèn bóng ngã
Nhớ tình ngơ ngẩn bước chân mòn
Mong chờ khách lữ xa dài dặm
Trông ngóng mắt xưa chuyện mất còn.

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha