NAM KHA


Giao Cảm

Giao cảm tương phùng chỉ thế thôi
Sợ rằng hình bóng cũ.. thôi rồi!
Trái tim ẩn bóng ru mềm bút
Con mắt tròn đêm muốn hụt hơi
Đôi lúc hoa sầu trên đỉnh gió
Nhiều khi gươm lạc giữa rừng đời
Người thơ ve vuốt hồn sương khói
Giao cảm tương phùng chỉ thế thôi!

Chạm Điểm Sầu

Vòng bánh xe lăn chạm điểm sầu
Bụi trần một hạt khởi.. cầu âu
Rong mây bước mỏi thân nhừ nhuyền
Lỡ cuộc tim rung mộng nát nhàu
Lúc gió ru đưa hồn nhức buốt
Khi đèn xô ngã bóng loang sâu
Con người! Kỳ lạ! Loài không cánh
Luôn vẫn mơ bay bổng sắc màu.


 
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha