NAM KHA


Gót Rong
 
Nương rẫy chiều rong gót ngọc ngà
Đắng men thơm cạn cốc thanh trà!!
Chương tình diễm tuyệt xưa hồn lạc
Lệ sử trong ngần trắng tóc pha!!
Sương buốt lạnh nguồn trăng khói toả!
Ruộng xanh non cỏ lúa quê xa!!!
Thương yêu bóng chiếc sầu hiu hắt!
Tương cảm giao hoà! nhớ thiết tha.
 
( đọc ngược)
 
Tha thiết nhớ hoà giao cảm tương
Hắt hiu sầu chiếc bóng yêu thương
Xa quê lúa cỏ non xanh ruộng!!
Toả khói trăng nguồn lạnh buốt sương
Pha tóc trắng ngần trong sử lệ
Lạc hồn xưa tuyệt diễm tình chương
Trà thanh cốc cạn thơm men đắng
Ngà ngọc gót rong chiều rẫy nương

Miền Cỏ Rong!!
 
Đông tàn ngọn cỏ hắt hiu miền..
Lạnh buốt thôi đành lỡ phận duyên
Mong nhớ xưa xa tình đắm đuối
Rũ mềm dào dạt bóng man miên
Đồng hoa dại! dỗi hờn ngơ ngẩn
Lửa phượng buồn im lặng ngã nghiêng
Hồng ửng sắc hương lan đá cội!
Rong chơi tuổi lạc tịnh an yên!
 
( đọc ngược)
 
Yên an tịnh lạc tuổi chơi rong!!
Cội đá lan hương sắc ửng hồng
Nghiêng ngã lặng im buồn phượng lửa
Ngẩn ngơ hờn dỗi ! dại hoa đồng
Miên man bóng dạt dào mềm rũ
Đuối đắm tình xa xưa nhớ mong
Duyên phận lỡ đành thôi ! lạnh buốt
Miền hiu hắt cỏ ngọn tàn đông.

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha