NAM KHA

 
Hạt Nắng Trong
 
Sóng sánh trong veo hạt nắng sang
Qua khung cửa sổ khách du nhàn
Bước chân dặm lữ mong tương ngộ
Chiếc bóng tha nhân chúc tịnh an
Thiếu mẹ huyễn mờ nơi góc phố
Nghe người kễ lễ chuyện hoa xuân
Mừng tân niên ngọt thơm hương lạ!
Nhơ nhớ vẩn vơ mắt ứa tràn!!
 
Chúc Ta
 
Giấc mộng sơ hoang gió thoảng qua
Chiều xuân khói toả chốn quê nhà
Nhìn mây ngóng cánh chim về núi
Tựa gốc vin cành khế trổ hoa
Nhắp chén trà vàng xanh thấm ngọt
Chúc tâm hồn nhẹ bổng hơi già
Thở thơ bay mãi miền nhân ảnh
Thanh thản an nhiên ta với ta.
 
Giọt Chuông Rơi
 
Vang vọng lời kinh! không dối gian
Chuông rơi từng giọt nhớ ngân tràn
Lộc non mướt ngọn treo thiền lặng!
Gót mỏng rong chùa thỉnh tịnh an!
Trà ấm ly nồng nâng nhắp cạn!
Nét buồn má thắm ửng hồng lan
Dạt dào nguồn nắng gieo mùa mới!
Ngun ngút lạ hồn xuân kiện khang

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha