NAM KHA


Hồi Ức

Chỉ còn một giấc mộng...phương Tây
Hương lửa ba sinh trọn kiếp này
Vẫn nhớ em...lê mòn mặt đất
Và mơ hồn...nhẹ bổng cung mây
Bàn chân trĩu nặng miền mê mãi
Ngọn bút trầm hôn nỗi đoạ đầy
Áo trắng ai kia lưu bóng phượng
Mỗi khi hoa lạc gió cuồng ngây.
  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha