NAM KHA

 
Khắc Chân Dung
 
 
Thiền tâm quán ngộ má môi xinh
Lại trở về đây đó tử sinh
Nghiêng ngã bóng trầm hôn vụng dại
Hắt hiu tình thả lõng u minh
Phiền ưu quẵng gánh buồn vơ vẩn
Nhẹ rỗng trôi mây trắng ngạo nghinh
Xiên giọt nắng hồng em thắp lửa
Thuyền rời bến mộng ảo hư vinh.

Ngược:
 
Vinh hư ảo mộng bến rời thuyền
Lửa thắp em hồng nắng giọt xiên
Nghinh ngạo trắng mây trôi rỗng nhẹ
Vẩn vơ buồn gánh quẵng ưu phiền
Minh u lõng thả tình hiu hắt
Dại vụng hôn trầm bóng ngã nghiêng
Sinh tử đó đây về trở lại...
Xinh môi má ngộ quán tâm thiền.

Nắng Lửa Mùa Thu
 
Phương nam lửa nắng lạc mùa thu
Chát đắng xanh đen trắng tít mù
Hương rối bướm già thân mỏi rủ
Gió tung cành đỏ phượng mềm ru
Nương bờ cỏ úa vàng ma mị
Loạn sóng tim xuôi ngược gật gù
Sương mắt ướt nàng mơ giấc lỡ
Tường hiu hắt bóng lẻ ngơ ngu.

Ngược:
 
Ngu ngơ lẻ bóng hắt hiu tường
Lỡ giấc mơ nàng ướt mắt sương
Gù gật ngược xuôi tim sóng loạn
Mị ma vàng úa cỏ bờ nương
Ru mềm phượng đỏ cành tung gió
Rủ mỏi thân già bướm rối hương
Mù tít trắng đen xanh đắng chát
Thu mùa lạc nắng lửa nam phương.

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha