NAM KHA

 

Không Lẽ
 

Không lẽ men đời nhợt nhạt phai
Khi qua một giấc ngủ đông dài
Sầu miên đã lắng sâu thăm thẳm
Nhược điểm di căn vướng dẳng dai
Giấc mộng còn treo trên cành ngược
Hoa xuân vẫn nở giữa then cài
Cũng đành nhấm nháp nguồn ma mị
Nốc cạn đam mê thỏa ý trai

Ta Ơi!
(Thuận nghịch độc)


Thơ buồn đẫm thấm nhuyễn nhừ anh
Gió loạn ru rung lay động nhành
Thờ thẩn trăng đêm vờn lạnh phố
Xuyến xao hồn lữ bước tàn canh
Mơ lành diễm ảo trào dâng ngực
Mộng viễn hoang mê treo ngược cành
Mờ bóng hắt hiu chiều thắp lửa
Trơ gầy ủ ám sắc màu tranh

(Đọc nghịch )

Tranh màu sắc ám ủ gầy trơ
Lửa thắp chiều hiu hắt bóng mờ
Cành ngược treo mê hoang viễn mộng
Ngực dâng trào ảo diễm lành mơ
Canh tàn bước lữ hồn xao xuyến
Phố lạnh vờn đêm trăng thẩn thờ
Nhành động lay rung ru loạn gió
Anh nhừ nhuyễn thấm...đẫm buồn thơ

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha