NAM KHA

 
Kiếm Khách Vô Chiêu
 
Sắt rỉ mơ hồ ứa giọt sa...!
Gươm cùn vẫn múa nhớ Kinh kha
Tình treo mù mịt hồn du lãng
Bão nổi tan tành giấc mộng xa
Đã tưởng chân trơn thành dũng sĩ
Đâu ngờ cánh mỏng lạc phù hoa
Vẩn vơ khắc nét dung nhan lạ...
Kiếm khách vô chiêu mới thật là!..

Trở Về

 
Đã về còn vác cả hư không
Lững thững khói sương thấp thoáng lòng
Không lẽ phong ba vùi nát mộng
Tưởng chừng giông tố buốt xuyên hông
Mái tranh vờn gió đùa cơn lốc
Sợi khói se tơ vẫy cỏ đông
Úa mỏi trăng vàng rơi đáy giếng
Điếng hồn hoa khế rụng thương ông!

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha