NAM KHA


Kiếp Bướm Mơ Hoa
 
Giấc dài trọn kiếp bướm mơ hoa
Viễn ảnh lim dim ửng má ta!!
Nàng trút miên man nguồn lửa đỏ
Tình chan nóng bỏng bóng chiều tà
Ngực lâng cuộn sóng phiêu du mộng
Môi khẽ ru hồn diễm tuyệt ca!!!
Mê mỏi chập chờn cơn ngủ gục
Trăng xanh xuyên thủng mái tranh nhà.

Giấc Mơ

Trở về thượng cổ hát tình ca
Chiếc bóng râu ria lướt hải hà
Ngự chiếc thuyền tre bừng máu đỏ
Vượt nguồn sóng gió đuổi trăng xa
Cánh giăng cánh mỏi miền hoa cỏ
Tay dắt tay đan ngón ngọc ngà
Vọng tưởng trói đời vào thực ảo!!
Có em sao vẫn nhớ hằng nga?!?

Ngũ Quả

 
Ngủ quả chuối cam nho bưởi đào
Sau bình sứ trắng mắt chiêm bao
Trầm hương quấn quít hồn ngơ ngác
Hoa trái thoảng thơm bóng nghẹn ngào
Dáng nhỏ níu chân miền cổ tích
Con thơ nhặt đá suối ca dao!?
Mẹ xưa quẳng gánh mơ trần thế!
Quì gối chắp tay Phật hướng nào?

  Trở lại chuyên mục của : Nam Kha